1. Położenie Grabownicy w Dolinie Baryczy
Grabownica (Krośnicka) położona jest w sercu Doliny Baryczy na Równinie Kuźnickiej, w południowej części Kotliny Milicko – Odolanowskiej, Kotlinę tę cechuje wyjątkowo płaska powierzchnia - charakterystyczny równinny krajobraz otaczający Zagrodę.

2. Grabownica dzisiaj - przyroda, która Cię zachwyci

Grabownica (Krośnicka) to wieś położona w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego (powiat Milicz, gmina Krośnice), licząca ok. 200 mieszkańców. Jedną trzecią powierzchni gminy pokrywają lasy bogate w grzyby i zwierzynę łowną.

Grabownica Krośnicka położona jest w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy oraz na obszarze Natura 2000 (sieć obszarów chronionych, tworzona na mocy prawa europejskiego).

Otaczają ją lasy, stawy – jest to oaza ciszy i spokoju.

W pobliżu znajdują się duże akweny stawowe, m.in. rozległy Staw Nowy, malownicze stawy Biały Most i Grabek oraz kompleks stawów Wielka i Mała Amalia oraz Pelagia. Od progów Zagrody do tego kompleksu stawów prowadzi ścieżka przyrodnicza "Śladami tajemniczej Amalii" opracowana przez dr Włodka Ranoszka.

W pobliżu Zagrody znajdują się majestatyczne pomniki przyrody, piękne dęby szypułkowe:

    • przy drodze do Brzostowa, koło stawu Henryk Nowy i Henryk Stary - dęby o obw. 500, 608 i 540 cm;
    • wschodnia grobla stawu Nowy - dęby o obw. 626 i 510 cm
    • południowa strona grobli przy stawie Mała Amalia (p. zdjęcie poniżej)

Zagrodę Grabownica otaczają Stawy Milickie, znajdujące się w programie ONZ "Living Lakes" jako jeden z 33 unikalnych obszarów wodnych na świecie.

Living Lakes (żyjące jeziora) to międzynarodowa sieć jezior i innych zbiorników wodnych, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. Obecnie na liście Living Lakes znajdują się 33 akweny (przede wszystkim jeziora), m.in. Bajkał, Jezioro Bodeńskie, Morze Martwe, Balaton, Titicaca w Boliwii, Jezioro Wiktorii i Jezioro St. Lucia w Afryce oraz Stawy Milickie. Living Lakes to także międzynarodowe porozumienie proekologicznych organizacji społecznych chroniących środowisko przyrodnicze akwenów należących do sieci.

Więcej informacji na

W 1963 r. utworzono w Dolinie Baryczy rezerwat ornitologiczny, w którym występuje ponad 270 gatunków ptaków, m.in. orzeł bielik, bocian czarny oraz wiele rzadkich gatunków gęsi i kaczek.

Bird watching

Znajdujące się Dolinie Baryczy Stawy Milickie dają szczególnie dogodną możliwość do obserwacji ptaków wodno-błotnych. Istniejące liczne groble pozwalają na dotarcie w bezpośrednią bliskość lustra wody, a znajdujący się tuż przy brzegu wąski pas szuwarów może dać obserwatorowi dobre ukrycie. Uzbrojeni w lornetkę lub lunetę możemy teraz godzinami oddawać się pasji podglądania ptasiego życia.

Do obserwacji ptaków dobra jest każda pora roku, choć z pewnością najciekawiej jest wczesną wiosną, gdy ptaki łączą się w pary, a brak liści pozwala na podglądanie ptaków śpiewających na drzewach. Jednak niewiele ustępuje wiośnie jesień. W okresie przelotów można mieć okazję dostrzeżenia różnych, rzadkich gatunków ptaków zalatujących. Z powodu odłowów ryb w tym czasie liczne stawy pozbawione są wody – gromadzą się na nich liczne ptaki siewkowate.
Głównym ośrodkiem badań życia ptaków wodno - błotnych jest znajdująca się w Rudzie Milickiej Stacja Ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego.


3. Wieś Grabownica - wczoraj

 Zagroda Grabownica położona jest w przysiółku Grabownicy o nazwie Sławoszowa, nadanej temu przysiółkowi 12 lutego 1948 roku.

Wieś Grabownica = Charlottental założył w 1756 roku hrabia Heinrich Leopold Graf von Reichenbach-Goschütz jako kolonię. Nazwa Charlottental nadana została na cześć drugiej żony hrabiego, Charlotty.

W 1757 roku hrabia Heinrich Leopold Graf von Reichenbach-Goschütz założył kolejną kolonię – Amaliental (dzisiaj Sławoszowa). Nazwa tej kolonii pochodzi od imienia trzeciej żony założyciela.

W obu wioskach, stanowiących dzisiaj Grabownicę Krośnicką, napotykamy na ślady historii w postaci starych budynków mieszkalnych i gospodarczych, pozostałości po tzw. dominium, czy cmentarz ewangelicki z częściowo zachowanymi płytami nagrobkowymi.